Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien

Vážené dámy,
želám Vám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien veľa lásky, ktorá Vás rozžiari, pevné zdravie, vďaka ktorému môžete naplno ukázať Vašu silu a veľa radosti, ktorú budete ďalej šíriť úsmevom.
S úctou
                                                                                      Ing. Juraj Jedinák
                                                                                         starosta obce