VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 - elektonická adresa

Oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017:

obeckamienka@slnet.sk