VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Obec Kamienka pozýva svojich obyvateľov i našich rodákov všetkých vekových kategórií na VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE KAMIENKA, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27. 12. 2018. Začiatok tohto športového podujatia je o 14.00 h.

Prihlasení účastníci v kategórii žien i mužov budú po doručení prihlášok rozdelení do jednotlivých hracích skupín podľa veku. O tomto rozdelení rozhodne organizátor turnaja na základe počtu prihlášok. Prihlášku do turnaja je potrebné podať osobne, mailom alebo telefonicky zamestnancovi Obecného úradu v Kamienke Petrovi Bittnerovi (obeckamienka@slnet.sk, 0911 775 954) do 20. 12. 2018. Prihlášky doručené po tomto termíne NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.