Ukončenie rekonštrukcie KD 2017

Dňa 11.8.2017 bola ukončená rekonštrukcia KD. Touto cestou chcem poďakovať za prevedené rekonštrukčné práce firme Ing. Milan Štupák- IVS, Nová Ľubovňa a tiež chcem poďakovať za vypracovanie vizualizácie, realizačný projekt a celkovú architektúru revitalizácie vnútorných priestorov kultúrneho domu nášmu rodákovi Ing. arch. Jurajovi Konevalovi. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.