ÚCTA K STARŠÍM - ÚCTA K MÚDROSTI A SKÚSENOSTI

Opäť je tu jesenný mesiac október, ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Mesiac, ktorý nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. V našej obci je už dobrým zvykom, že obec Kamienka a ZO JDS Kamienka v tomto čase každoročne pripravujú stretnutie starších občanov, aby si uctili ich vek a poďakovali za prácu pre rodinu, spoločnosť a našu obec. S radosťou a s potešením pozývame dňa 20.10.2019 o 14:00 hod. všetkých dôchodcov do sály KD na stretnutie občanov pri príležitosti OKTÓBER mesiac ÚCTY K STARŠÍM.