ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

Dňa 4.7.2018 našu obec reprezentovali členovia JDS Kamienka, na 12. ročníku ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV okresu Stará Ľubovňa. Blahoželám a gratulujem všetkým našim seniorom za skvelú reprezentáciu našej obce. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce