Silvestrovské strertnutie

Poslanci OZ a starosta obce pripravili už tradičné silvestrovské stretnutie občanov, ktoré sa uskutočnilo 31.12.2017 o 22 hod. na parkovisku pred OcÚ. Ďakujeme všetkým, ktorí sa daného podujatia zúčastnili.