Regionálna veterinárna a potravinová správa - OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vás týmto žiada v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o súčinnosť pri informovaní občanov Vašej obce obvyklým spôsobom v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcich z novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1669.

K stiahnutiu