Puščaňová krojová zábava

2.3.2019 sa uskutočnila"Puščaňová krojová zábava - ples". Srdečné poďakovanie patri už tradične hlavnému organizátorovi a to výboru miestnej organizácie JDS v Kamienke, pohostinstvu DROTÁR a všetkým sponzorom.