Pozvánka

Obec Kamienka, ZŠ s MŠ, Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kamienke Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri pomníku padlých 1. a 2. svetovej vojny. Pietny akt sa uskutoční 8. mája 2019 o 18:45 hod. pred obecným úradom v Kamienke.