POZVÁNKA

Obec Kamienka a oblastná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov v Kamienke, Vás srdečne pozývajú na celonárodné oslavy 75. výročia SNP v Kamienke. Pietny akt kladenie vencov sa uskutoční v predvečer osláv a to 28.8.2019 o 19.00 hod. pred pomníkom padlých 1. a 2. svetovej vojny.