POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

 

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu blízkych praje všetkým občanom aj hosťom

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce