POĎAKOVANIE STAROSTU

Milí Kamienčania, chcel by som vám všetkým veľmi pekne poďakovať za dôveru a podporu, ktorú ste mi prejavili v tohtoročných komunálnych voľbách. Je to pre mňa veľký záväzok a zároveň veľká výzva, aby sme spolu s novozvolenými poslancami pokračovali v spoločnej práci pre ďalší rozvoj našej obce. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce