Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne

Touto cestou sa chcem poďakovať za účasť a skvelú reprezentáciu našej NAJ DEDINKY SLOVENSKA KAMIENKY na súťaží okolitých obci v pečení placiek - Nalešnik na podujatí Nestville Chopper fest 2017. Poďakovanie patrí: p. Oľge Sivuľkovej, Helene Glosíkovej, Darine Horendžákovej a p. poslancovi Stanislavovi Sivuľkovi. Obec Kamienka, NAJ DEDINKA SLOVENSKA získala na tomto podujatí 3. miesto. BLAHOŽELÁM Ing. Juraj Jedinák, starosta obce