Práce v obci - apríl 2018

S príchodom jari, sme začali opravu múrika na našom cintoríne. Stavebné práce realizuje firma pána Chlebaka. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce