Oznam - voľný školský byt

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka oznamuje, že od 1. decembra sa uvoľní školský byt. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedenie základnej školy (č.t.. 052 4283521). Je potrebné podať písomnú žiadosť.
Nastavenia cookies