OZNAM - Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2020

 

Obec Kamienka môže na základe platného VZN č. 2/2013 znížiť, resp. odpustiť časť z poplatku za komunálny odpad za rok 2020 na základe žiadosti doručenej na obecný úrad najneskôr do 31.1.2020.

 

Stránkové dni a hodiny obecného úradu (platné od 1.2.2018) :

 

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok Nestránkový deň
Streda 7.30 - 17.00 hod.
Štvrtok
7.30 - 15.30 hod.
Piatok 7.30 - 14.00 hod.

 Obedňajšia prestávka od 12.00 hod. - 12.30 hod.

 

K stiahnutiu