OZNAM

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 30.01.2019 vykonávať v obci Kamienka odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody. Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom. Kontakt: č.t. 0850 111 800 Call centrum E-mail: info@pvpsas.sk