Oprava studničky SMERĎAČA za Skalkami

Ďakujeme členom PZ - Paškova za opravu studničky za Skalkami, za zhotovenie nového sedenia a tiež za vyčistenie ešte jednej studničky vedľa "Smeďačoj".