Oprava miestnych komunikácií a poľných ciest v obci Kamienka

 Obec Kamienka získala od správy ciest PSK frézovaný asfalt z opravy cesty Hniezdne - Kamienka. V spolupráci s firmou JUNO - DS sme opravili miestne komunikácie a poľné cesty, za použitia techniky od firmy JUNO - DS (finišer, valec, UNC, bager, ťahače s návesmi):

- poľná cesta od regulačnej stanice plynu, smerom pod Veľkú Horu, v dĺžke 800 m
- nižný koniec od RD č.425 po ČOV, v dĺžke 350 m
- úsek medzi ČOV a cyklotrasou, v dĺžke 75 m
- Bedeňová ulica, v dĺžke 90 m
- serednij rad, v dĺžke 230 m
- ulica okolo p. Makulu súp. číslo 576, v dĺžke 100 m 
- poľná ceta od kapličky po ščavu, v dĺžke 350 m
- poľná cesta od hlavnej cesty k potoku Rička smer Šija, v dĺžke 100 m
  Spolu: 2 095 m.
Pri priemernej šírke 3 m opravených ciest je to 6 285 m2