Oprava kanalizácie ZŠ

V dňoch 28. a 29. 8. 2017 bola odstránená porucha "havarijný stav" odpadovej kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke. Ďakujeme poslancom OZ za schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.