Odovzdanie staveniska

Dňa 5.4.2018 odovzdala Obec Kamienka stavenisko pre stavbu: "Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turisticky podporujúci rozvoj zdravia - 1. etapa - výstavby cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu.

Podľa slov zástupcov firmy zhotoviteľa stavby - Inžinierske stavby a.s. Košice, stavebné práce v k. ú. Kamienka budú zahájené koncom mesiaca jún 2018.