O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania.

Nastavenia cookies