Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka

K stiahnutiu

Nastavenia cookies