Krst knihy

1.2.2019 v Prešove, v priestoroch Rusínskeho múzea sa uskutočnil slávnostný krst knihy "PASTUSI I GAZDYVSTVO, RUSÍNSKE OBYČAJE ZO SPÍŠA" . Autorom knihy je náš rodák Mikuláš Koneval. Srdečne blahoželáme.