Komunálne voľby 2018

 

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 od 7:00 - 22:00 hod.

Obec vytvorila jeden volebný okrsok: č. 1 

Volebná miestnosť - Kultúrny dom, Kamienka 123.

V našej obci sa vo voľbách  bude voliť celkom 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

 www.obeckamienka.sk/volby-do-organov-samospravy-obci-2018/