JDS - Kamienka

Dňa 11.8.2019 výbor JDS v Kamienke pripravil pre svojich členov, ale aj pre nečlenov, našich dôchodcov skvelé podujatie a to stretnutie a posedenie pri guláši. Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie celému výboru JDS v Kamienke za samotnú prípravu a realizáciu tohto podujatia. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce