Dni rusínskych zvykov a tradícii obce Kamienka

28.12.2017 sa uskutočnili v našej obci Dni rusínskych zvykov a tradícii . V prvej časti sa predstavili v cerkvi sv. Petra i Pavla svojimi koledami, v druhej časti program pokračoval "Galaprogramov" pod názvom "NAJ SELEČKO". Ďakujeme všetkým účinkujúcim a organizátorom za úžasný program počas vianočných sviatkov.