DEŇ UČITEĽOV

V mesiaci marec si pripomíname DEŇ UČITEĽOV a pri tejto príležitosti obec Kamienka aj tento rok pripravila slávnostné stretnutie terajších učiteľov, ale aj tých, ktorí pracovali v škole a v súčastnosti sú už v dôchodkovom veku. Starosta obce Ing. Juraj Jedinák spolu s poslancami OZ všetkým prítomným učiteľom poďakoval za ich prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie, ktorá si vyžaduje každodennú dávku trpezlivosti. Všetkým učiteľom ďakujem za krásne a vzácne chvíle strávené počas tohto podujatia.