Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 

 Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemkudražba.

V prípade, že ste mali v roku 2021 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.1.2022 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu, poštou,   alebo zašlite e-mailom:

obeckamienka@slent.sk,   tel: 052 43 238 08

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

 

K stiahnutiu