DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba.

V prípade, že ste mali v roku 2018 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.1.2019 na oddelení daní a poplatkov na obecný úrad.