Beh víťazstva

19.1.2019 sa uskutočnil tradičný "Beh víťazstva" na počesť oslobodenia našej obce.Chcem veľmi pekne poďakovať hlavnému organizátorovi tohto podujatia a to TJ MIER Kamienka a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo realizovať krásne športové podujatie, ktorého sa zúčastnilo cca 80 pretekárov nielen z Kamienky, ale aj z okresu Stará Ľubovňa.