BEH VÍŤAZSTVA 2019

TJ - MIER Kamienka usporiadala 8.5.2019 Beh víťazstva - jarný kros 2019. Srdečne ďakujem prípravnému výboru TJ-Mier v Kamienke za usporiadanie výnimočného podujatia.