Asistované sčítanie - dosčítavanie obyvateľov SODB 2021

 

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania každá obec a mesto SR po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania  

 

KONTAKTNÉ MIESTO V OBCI KAMIENKA:

 Obecný úrad, 065 32 Kamienka 123

Ak ste osoba so zdravotným postihnutím, senior, alebo nemôžete osobne navštíviť kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta:

 

telefonicky obec: 052 4323808, mobil: 0911942593,

alebo call centrum ŠU SR: 02 / 20 92 49 19   a  02 / 22 11 99 99 .

 

Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Celé znenie rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania sú uvedené v priloženom súbore.

Všetky potrebné informácie o asistovanom sčítaní nájdete na: www.scitanie.sk/

 

NESČÍTALI STE SA SAMI ANI S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY? 

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

 

Obecný úrad Kamienka

065 32 Kamienka 123

 

Prevádzkové hodiny od 03.05.2021 - 13.06.2021


Pondelok    7:30 - 15:30

Utorok        7:30 - 15:30

Streda        7:30 - 17:00

Štvrtok       7:30 - 15:30

Piatok        7:30 - 14:00   

 

Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na telefónne číslo: 052 4323808, mob. 0911 942 593  

 

 

 

 

K stiahnutiu