31.01.2023 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r 2023

  Obec Kamienka oznamuje, že uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku za TKO na kalendárny rok 2023 si môžete uplatniť najneskôr do 31.01.2023, doručením žiadostí s prílohami na Obecný úrad Kamienke.

Oslobodenie od poplatku za TKO sa vzťahuje na osoby, ktoré sú hlásené k trvalému pobytu v našej obci, avšak celoročne žijú v zahraničí ( 12 mesiacov).

Úľava od poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na študentov, resp. osoby, ktoré sú 90 dní za sebou v roku,  z titulu štúdia alebo práce,  mimo svojho bydliska.

O úľavu od poplatku môžu požiadať aj osoby, ktoré majú platný ZŤP preukaz. 

Potrebné informácie Vám poskytneme aj telefonicky na čísle 052 43 23808.

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies