3. ročník Spomienkového turistického pochodu

8.10.2017 Obec Kamienka a TJ Mier Kamienka zorganizovali pre milovníkov turistický 3. ročník spomienkového turistického pochodu. Na trase Kamienka - Veľký Lipník cez Veterný vrch (nadmorská výška 1 112m.) za sprievodu a odborného výkladu nášho konateľa Tisiny s.r.o. Ing. Slavomíra Vislockého a odborného lesného hospodára Ing. Jána Bittnera, sme mali jedinečnú príležitosť prejsť a vidieť naše lesy a pozemky v katastri Veľký Lipník, ktorých vlastníkom je Obec Kamienka. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili a tiež Ing. Vislockému a Ing. Bittnerovi za sprievod a odborný výklad počas trasy a poslancom OZ za prípravu občerstvenia po skončení pochodu na amfiteátri Dubne. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce