3. ročník Spomienkového turistického pochodu

Tohtoročná trasa pochodu bude veľmi zaujímavá a jedinečná.

Organizátori pre Vás pripravili trasu, ktorá bude viesť kamienskym chotárom až k Veternému vrchu a odtiaľ do chotára vo Veľkom Lipníku, kde na základe odborného výkladu lesného hospodára Ing. Jana Bittnera a konateľa Tisiny, s.r.o. Kamienka Ing. Slavomíra Vislockého, Vám budú ukázané LESY a POZEMKY v kat.obce Veľký Lipník, ktorých vlastníkom je Obec Kamienka.
Organizátori pozývajú na pochod mladších i starších, rodiny s deťmi, ale aj našich rodákov a hostí.

Odporúčame všetkým účastníkom pochodu zabezpečiť si jedlo a občerstvenie, aby mali dostatok síl prísť do cieľa.

Cieľ pochodu je naplánovaný pri Poľnohospodárskom družstve vo Veľkom Lipníku, tu bude pripravený autobus, ktorým sa presunieme na záverečné občerstvenie (teplá klobása a čaj), ktoré bude v budove amfiteátra.

     Tešíme sa na Vašu bohatú účasť.
                                                              Prípravný výbor pochodu

V prípade dážďa sa pochod neuskutoční.