Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Spomíname ...

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme.

Nikdy nezabudneme...