Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2211012049301 8.8.2011 Poskytnutie nenavr. fin. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl 00156621  465 871,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 16.8.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dexia banka Slovensko a.s. 31575951  443 604,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100598 29.11.2011 EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra EURO-BUILDING,a.s. 35683066  126 677,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100527 11.11.2011 Faktúra EURO-BUILDING,a.s. 35683066  125 744,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100403 6.9.2011 Faktúra EURO-BUILDING, a.s. 35683066  110 352,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 05/2012 21.6.2012 ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
Ing. Milan Štupak - IVS 00329941  94 080,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100658 16.12.2011 Faktúra 200100658 EURO-BUILDING, a.s. 35683066  93 214,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 699/11/11 23.11.2011 Zmluva o dielo č. 699/11/11 GRD,s.r.o. 31645399  7 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/11490 23.11.2011 Predfaktúra GRD s.r.o.   5 856,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05011 15.7.2011 faktúra za náter strechy na budove KD Mgr. Alexander Ružbašan 10768561  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 13.1.2012 ZMLUVA O DIELO VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36 735 841  5 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 039/2011 2.1.2012 NetBuilding Slovakia s.r.o. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 617,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 7.2.2012 Faktúra za elektrinu Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222  3 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.6.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.8.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 3.11.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100528 8.11.2011 EURO-BUILDING EURO-BUILDING, a.s. 35683066  2 353,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 17.1.2012 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 220,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 7164016139 10.1.2012 SPP - faktúra SPP 35815256  1 752,00 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies