Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 3.2.2016 Správa o zákazke  3.2.2016    podlimitná 
Detail 3.2.2016 Správa o zákazke  3.2.2016    podlimitná 
Detail 3.2.2016 Správa o zákazke  42016    podlimitná 
Detail 10.12.2015 Správa o zákazke  3/2015    podlimitná 
Detail 4.7.2019 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk    podlimitná 
Detail 10.12.2015 Správa o zákazke  2/2015    podlimitná 
Detail 3.2.2016 Správa o zákazke  3.2.2016    podlimitná 
Detail 25.6.2019 Výzva na predkladanie ponúk    podlimitná 
Detail 17.9.2019 Cykloturistiký chodník Kamienka - Výzva na predloženie ponuky    zákazka s nízkou hodnotou 
Detail 27.4.2016 Súhrná správa o zadaní zákaziek  27.4.2016    podlimitná 
Detail 3.2.2016 Správa o zákazke  3.2.2016    podlimitná 
Detail 13.10.2017 Súhrná správa o zadaní zákaziek nad 5.000 €   13.10.2017  9 471,64 €  podlimitná 
Detail 28.10.2016 Súhrná správa o zadaní zákaziek nad 5.000 € do 30.9.2016   28.10.2016  27 317,14 €  podlimitná 
Detail 13.10.2017 Súhrná správa o zadaní zákaziek nad 5.000 €   13.10.2017  33 731,82 €  podlimitná 
Detail 24.1.2017 Súhrná správa o zadaní zákaziek nad 5.000 € do 31.12.2016  24.1.2017  33 888,84 €  podlimitná 
Detail 13.10.2017 Súhrná správa o zadaní zákaziek nad 5.000 €  13.10.2017  40 561,18 €  podlimitná 
Detail 14.7.2020 Rekonštrukcia interiéru obecného úradu  52 959,04 €  zákazka s nízkou hodnotou 
Detail 4.12.2020 Denný stacionár Kamienka  149 339,56 €  zákazka s nízkou hodnotou 
Nastavenia cookies