Úprava potoka

V obci Kamienka od 2.5.2016 realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu údržba potoka. Ďakujeme
Nastavenia cookies