motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 24/27 Objednávka vyšlá 2. 6. 2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail 23/2017 Objednávka vyšlá 1. 6. 2017 Objednávka Dvor u Mačíka    
Detail 14/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail 15/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 16/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Andrej Mitura    
Detail 17 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka J&J Holding, s.r.o.    
Detail 18/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail 19/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail 20/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 21/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 22/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 24. 5. 2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 5. 2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 42017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 82017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 5. 2017 Dohoda č. 8/2017/§54(50+) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 3. 5. 2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 3. 5. 2017 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail 32017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 2. 5. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 13/2017 Objednávka vyšlá 28. 4. 2017 Objednávka Pavol Kopčík PK-Centrum    
Detail 18/003/15 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 4. 2017 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa