motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 20/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 21/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 22/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 24. 5. 2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 5. 2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 42017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 82017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 5. 2017 Dohoda č. 8/2017/§54(50+) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 3. 5. 2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 3. 5. 2017 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail 32017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 2. 5. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 13/2017 Objednávka vyšlá 28. 4. 2017 Objednávka Pavol Kopčík PK-Centrum    
Detail 18/003/15 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 4. 2017 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail 32017 Faktúra došlá 10. 4. 2017 došlé faktúry za marec 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 2017 Objednávka vyšlá 7. 4. 2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail 2017 Objednávka vyšlá 7. 4. 2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail 10/2017/§54-ŠnZ Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 20/2017/§54-PZ Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 24ZVS0000020002W Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 24ZVS0000020038B Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 62017 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Objednávka VPS    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa