motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 3/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 27. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail 22016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail 2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 4. 2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z. 42035287   
Detail 18/025/08 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 4. 2016 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail 18/003/15 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 4. 2016 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail 12016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 18. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka FYRE SYSTEM    
Detail 152016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka L-DEN Slovakia    
Detail 162016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka AUTODOPRAVA    
Detail 2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2016 Kúpna zmluva Mgr. Mária Bittnerová, rod. Hrebíková a Helena Študencová, rod. Hrebíková    
Detail 26522 Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 4. 2016 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail 12/2016/§54-ŠnZ Zmluva Dodávateľské zmluvy 22. 3. 2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ ÚPSVaR 30794536   
Detail 10/2016 Objednávka vyšlá 22. 3. 2016 Objednávka VSE, a.s.    
Detail 11/2016 Objednávka vyšlá 22. 3. 2016 Objednávka Michal Nestorík- Dunex    
Detail 12/2016 Objednávka vyšlá 22. 3. 2016 Objednávka Michal Markovič - Výroba a oprava kartáčov    
Detail 13/2016 Objednávka vyšlá 22. 3. 2016 Objednávka MEDICDOM    
Detail 0076-PRB/2015/Z Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 3. 2016 Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094   
Detail 22016 Faktúra došlá 17. 3. 2016 došlé faktúry za február 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail 03 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 3. 2016 Dodatok SPP, a.s. 35815256   
Detail 72016 Objednávka vyšlá 3. 3. 2016 Objednávka Michal Nestorík- Dunex    
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa