motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2/2011 Faktúra 28. 2. 2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail 04/2011 Faktúra 2. 5. 2011 Zoznam došlých faktúr Došlé faktúry    
Detail A 2011015 Faktúra 20. 5. 2011 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. Ing. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail Licenčná zmluva Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 2. 2011 Licenčná zmluva - počítačový program KATASTER DM - Servis    
Detail Zmluva o poskytovaní údajov Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 2. 2011 Zmluvy o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľnosti Katastrálny úrad Prešov    
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 3. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail 01/2008- BIO. Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 3. 2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 4. 2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail 9100109283 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 4. 2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 11/§50 j/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 29. 3. 2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail 2011/034/0 Zmluva Dodávateľské zmluvy 10. 1. 2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. BrIS. s. r. o. 44401990   
Detail 0100018897 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 4. 2011 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail DOHODA č.33/§50j/2011/NP Zmluva Dodávateľské zmluvy 2. 5. 2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail LICENČNÁ ZMLUVA č. 110506 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 5. 2011 Na programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť - BRIS s.r.o. 31666108   
Detail 2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 27. 5. 2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv DEXIA 31575951   
Detail 2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 7. 6. 2011 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného... Mgr. Alexander Ružbašan 10768581   
Detail dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 6. 2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, s.r.o. 35638066   
Detail 329941 Zmluva Dodávateľské zmluvy 29. 6. 2011 Zmluva o spolupráci DATATRADE s.r.o. 35 960 132   
Detail 1/2211012049301 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 8. 2011 Poskytnutie nenavr. fin. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl 00156621  465 871,86 EUR 
Detail 18/025/08 Zmluva Dodávateľské zmluvy 16. 8. 2011 Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa