motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Licenčná zmluva Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 2. 2011 Licenčná zmluva - počítačový program KATASTER DM - Servis    
Detail Zmluva o poskytovaní údajov Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 2. 2011 Zmluvy o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľnosti Katastrálny úrad Prešov    
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 3. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail 01/2008- BIO. Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 3. 2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 4. 2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail 9100109283 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 4. 2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 11/§50 j/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 29. 3. 2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail 1/2011 Faktúra došlá 31. 1. 2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail 2/2011 Faktúra 28. 2. 2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail 3/2011 Faktúra došlá 31. 3. 2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail 2011/034/0 Zmluva Dodávateľské zmluvy 10. 1. 2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. BrIS. s. r. o. 44401990   
Detail 0100018897 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 4. 2011 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail DOHODA č.33/§50j/2011/NP Zmluva Dodávateľské zmluvy 2. 5. 2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail 04/2011 Faktúra 2. 5. 2011 Zoznam došlých faktúr Došlé faktúry    
Detail 110100001 Faktúra došlá 6. 5. 2011 Zastavovacia štúdia obce Kamienka Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail LICENČNÁ ZMLUVA č. 110506 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 5. 2011 Na programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť - BRIS s.r.o. 31666108   
Detail A 2011015 Faktúra 20. 5. 2011 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. Ing. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail 2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 27. 5. 2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv DEXIA 31575951   
Detail 2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 7. 6. 2011 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného... Mgr. Alexander Ružbašan 10768581   
Detail dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľské zmluvy 9. 6. 2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, s.r.o. 35638066   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa