motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2013 Zmluva Dodávateľské zmluvy 13. 5. 2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z. RONDO, s.r.o. 31671152   
Detail 1/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 4. 2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail 2018 Zmluva Dodávateľské zmluvy 24. 5. 2018 Darovacia zmluva Obnova kultúrnych tradícií, n.o. 50137956   
Detail 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 31. 8. 2015 Dodatok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341   
Detail 03 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 3. 2016 Dodatok SPP, a.s. 35815256   
Detail Dodatok č. 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 5. 12. 2016 Dodatok STRABAG s.r.o. 17317282   
Detail Dodatok č. 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 11. 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail 210AUOPC12 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 7. 2013 Dodatok 2 Slovenská sporiteľňa 00151653   
Detail 9100109283 Zmluva Dodávateľské zmluvy 30. 1. 2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail 04 Zmluva Dodávateľské zmluvy 17. 7. 2017 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 4. 2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail 532009 Zmluva Dodávateľské zmluvy 10. 12. 2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 53/2009 Poľnohospodárske družstvo so sídlom Kamienka 00204421   
Detail 12014 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 11. 2014 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 532009 Poľnohospodárske družstvo 00204421   
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 3. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail 10/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 12. 6. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 27. 11. 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail 1 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 8. 2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko,a.s. 31318916   
Detail 210/12 Zmluva Dodávateľské zmluvy 30. 8. 2012 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenska sporitelna 00151653   
Detail 2/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 12. 2011 Dodatok č. 2 MPaRV 00156621   
Detail dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 Zmluva Dodávateľské zmluvy 15. 7. 2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa