motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 004/2012 Faktúra došlá 7. 2. 2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail 0076-PRB/2015/Z Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 3. 2016 Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094   
Detail 0076-PRB2015 Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 8. 2015 Zmluva č. 0076-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov MDVaRR SR 30416094   
Detail 0077-PRB/2015 Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 8. 2015 Zmluva č. 0077-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti MDVaRR SR 30416094   
Detail 01 Zmluva Dodávateľské zmluvy 25. 3. 2013 Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 01/2008- BIO. Zmluva Dodávateľské zmluvy 4. 3. 2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail 01/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 25. 1. 2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 31714030   
Detail 01/2016 Objednávka vyšlá 5. 2. 2016 Objednávka Michal Bittner-Bittkov    
Detail 01/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail 01/2018 Zmluva Dodávateľské zmluvy 18. 4. 2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail 01/8/2011 Zmluva Dodávateľské zmluvy 15. 8. 2011 Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. MVD, s. r.o. 36660141  1 257,00 EUR 
Detail 0100018897 Zmluva Dodávateľské zmluvy 8. 4. 2011 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail 0109000937 Zmluva Dodávateľské zmluvy 23. 12. 2011 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa    
Detail 0109000937 Zmluva Dodávateľské zmluvy 7. 1. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail 012012 Faktúra došlá 15. 3. 2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail 012014 Faktúra došlá 12. 2. 2014 došlé faktúry za január 2014 Obec Kamienka    
Detail 02/2016 Objednávka vyšlá 5. 2. 2016 Objednávka MK hlas, s.r.o.    
Detail 02/2018 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 6. 2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail 022012 Faktúra došlá 19. 3. 2012 došlé faktúry za 2/2012 došlé faktúry za február 2012    
Detail 022014 Faktúra došlá 24. 3. 2014 došlé faktúry za február 2014 Obec Kamienka    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa